Swedecoach

2017-05-15

Swedecoach

Nätverket Swedecoach skapar möten mellan dig som är ny i Sverige och dig som bott här ett tag.

Målet är att nyanlända i Sverige får svar på sina frågor om att bo och arbeta i Sverige.

Swedecoach är framtaget av Cuben Utbildning och Dragster Kommunikation.

www.swedecoach.se