Litteraturlista Göteborg våren 2022

2021-12-16

Litteraturlista Göteborg våren 2022

De flesta böcker som används på grundläggande och gymnasial nivå måste du köpa. Här hittar du aktuell kurslitteratur som kommer att användas i våra kurser under våren 2022 i Göteborg.

Litteraturlista Gy och gruv VT 2022 rev mars

Litteraturlista VO gy yrk VT 2022