Litteraturlista Göteborg våren 2023

2021-12-16

Litteraturlista Göteborg våren 2023

De flesta böcker som används på grundläggande och gymnasial nivå måste du köpa. Här hittar du aktuell kurslitteratur som kommer att användas i våra kurser under hösten 2022 i Göteborg.

https://www.cubenutbildning.se/wp-content/uploads/2023/02/Litteraturlista-Gy-och-gruv-VT-2023-mars.pdf

Litteraturlista VO gy yrk VT 2022