Göteborg

Vuxenutbildning i Göteborg hos Cuben Utbildning

Cuben Utbildning erbjuder vuxenutbildning i Göteborg på grundläggande- och gymnasial nivå och svenska för invandrare (Sfi). Vi är ett utbildningsföretag inom vuxenutbildningen i Göteborg. Vår verksamhet bygger på småskalighet,
närhet till individen och ett tydligt målfokus som utgår från var och ens individuella framtidsplaner.

Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt och arbetar för att se, väcka och stötta eldsjälen i varje individ. Vår vision är “Den lilla skolan med den stora skolans möjligheter”. Vår pedagogiska grundsyn är att alla kan lyckas med sina studier, nå sina mål och förverkliga sina drömmar.

SFI

Vi erbjuder sfi utbildningar i Göteborg anpassade efter dina önskemål, erfarenheter, kunskaper och framtidsmål.

Vårt mål är att erbjuda hög kvalitet på våra utbildningar så att alla som studerar hos oss ska nå sina mål.

Hos Cuben Utbildning planerar vi sfi-utbildningen tillsammans med dig för att utbildningen ska passa just dig. Hur just din utbildning ska se ut beror på bland annat på vad du har för utbildning från ditt hemland, vilken kompetens och vilka mål du har. Vi finns i moderna utbildningslokaler som är anpassade för vuxna. Vi använder olika metoder, digitala verktyg och hjälpmedel för information, kommunikation och lärande. Våra lärare har lärarexamen och erfarenhet av att undervisa vuxna.

Vux

Vi erbjuder vård- och omsorgsutbildning. Utbildningen ger dig kunskaper för arbete inom vård- och omsorgsområdet. Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta med personer inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg.

Uppdragsutbildningar

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi kan erbjuda utbildning för enskilda skolor, företag och kommuner som vill utveckla och kvalitetssäkra sin verksamhet.

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service?

Du får kunskaper för arbete som t ex undersköterska, skötare, personlig assistent eller boendestödjare inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg. Läs mer här.

Elever berättar

Jag blir lyssnad på och jag har fått mycket kunskaper för mitt framtida yrke.

Detta är den bästa tiden i mitt liv, vi är som en familj och lärarna är mycket trevliga. De förstår oss elever och vad vi har för behov. De är de finaste!

– Från början var jag rädd för att prata svenska men lärarna på Cuben utbildning lärde mig att tro på mig själv. Dom visade att jag kunde och att det fanns möjligheter, det vara bara att ta dem!

Fler elevberättelser

Hitta hit

Regnbågsgatan 7 Buss 55, 45, 16, 99, 158, 510  Hållplats Regnbågsgatan

Här erbjuder vi sfi, grundläggande kurser, vård och omsorgs utbildning samt stöd och matchning.

Besöksadress

Regnbågsgatan 7, 417 55 Göteborg