Göteborg

Vuxenutbildning i Göteborg hos Cuben Utbildning

Cuben Utbildning erbjuder vuxenutbildning i Göteborg på grundläggande- och gymnasial nivå och svenska för invandrare (Sfi). Vi är ett utbildningsföretag inom vuxenutbildningen i Göteborg. Vår verksamhet bygger på småskalighet,
närhet till individen och ett tydligt målfokus som utgår från var och ens individuella framtidsplaner.

Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt och arbetar för att se, väcka och stötta eldsjälen i varje individ. Vår vision är “Den lilla skolan med den stora skolans möjligheter”. Vår pedagogiska grundsyn är att alla kan lyckas med sina studier, nå sina mål och förverkliga sina drömmar.

SFI

Vi på Cuben Utbildning i Göteborg satsar på att erbjuda hög kvalitet på alla våra utbildningar. Det som är viktigaste för oss är att alla våra studenter når sina mål och trivs under sin studietid. Vårt mål är att se till att dina mål nås med bästa möjliga resultat.

Hos Cuben Utbildning i Göteborg planerar vi din SFI-utbildningen tillsammans med dig för att dina studier ska möta dina behov så bra som möjligt. Hur din utbildning kan komma att se ut beror på bland annat på vad du har för utbildning från ditt hemland och vilken kompetenser och personliga mål du har med dina studier. Du kan när som helst ställa frågor och få hjälp av våra duktiga lärare som finns på plats. Vi ser till att finnas till hands för att kunna hjälpa dig nå dina studiemål och ta dig ut på arbetsmarknaden.

Vux

Vi erbjuder vård- och omsorgsutbildning. Utbildningen ger dig kunskaper för arbete inom vård- och omsorgsområdet. Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta med personer inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg.

Uppdragsutbildningar

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi kan erbjuda utbildning för enskilda skolor, företag och kommuner som vill utveckla och kvalitetssäkra sin verksamhet.

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service?

Du får kunskaper för arbete som t ex undersköterska, skötare, personlig assistent eller boendestödjare inom hälso- och sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg. Läs mer här.

Elever berättar

Jag blir lyssnad på och jag har fått mycket kunskaper för mitt framtida yrke.

Detta är den bästa tiden i mitt liv, vi är som en familj och lärarna är mycket trevliga. De förstår oss elever och vad vi har för behov. De är de finaste!

– Från början var jag rädd för att prata svenska men lärarna på Cuben utbildning lärde mig att tro på mig själv. Dom visade att jag kunde och att det fanns möjligheter, det vara bara att ta dem!

Fler elevberättelser

Hitta hit

Regnbågsgatan 7 Buss 55, 45, 16, 99, 158, 510  Hållplats Regnbågsgatan

Här erbjuder vi sfi, grundläggande kurser, vård och omsorgs utbildning samt stöd och matchning.

Besöksadress

Regnbågsgatan 7, 417 55 Göteborg