Utbilda dig till undersköterska i Stockholm

Vård- och omsorgsutbildningar

 

Vi erbjuder tre olika utbildningar inom vård- och omsorg. Vilken du ska välja beror på dina förkunskaper i svenska. Är du klar med  svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå väljer du Vård och omsorg, A och B nivå. 

Om du inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå  väljer du Vård och omsorg med grundläggande svenska (Sva grund). 

Studerar du på SFI kurs 2D så kan du söka till SFI + undersköterska (kombinationsutbildning).

 

Vård och omsorg A+B-nivå

Vård- och omsorgsutbildningarna på Cuben Utbildning i Högdalen och Fridhemsplan ger dig kunskaper för arbete som till exempel undersköterska, skötare, personlig assistent eller boendestödjare.

Du läser Vård och omsorg, A och B-nivå (1 år) och sedan en valbar inriktning (C-nivå ) på 20 veckor. Du kan välja inriktning inom antingen akutsjukvård, funktionshinder, äldrevård eller psykiatri.

studenter som utbildat sig till undersköterskor i stockholmSe vår film

Vård och omsorg med grundläggande svenska

Om du ännu inte är klar med grundläggande svenska kan du söka denna utbildning. Du får inte ha betyg i svenska/svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3.

Du studerar kurser inom vård och omsorg samtidigt som du läser grundläggande svenska. När du blir klar med svenska kan du välja att fortsätta med svenska på gymnasienivå.

De sista 20 veckorna på utbildningen läser du en inriktning där du fördjupar dig inom ett område. Du kan välja mellan hälso och sjukvård, psykiatri, funktionsnedsättning eller äldreomsorg

Se vår film

SFI + undersköterska

Om du studerar på SFI kurs 2D kan du kombinera dina studier med en utbildning inom vård och omsorg. Du studerar kurser inom vård- och omsorg samtidigt som du studerar SFI. När du bli klar med SFI under utbildningens gång kan du fortsätta till svenska på grundläggande nivå.

Kombinationsutbildningen är för dig som vill arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen.

Utbildningen är på heltid och undervisningen sker i klassrummet, måndag till fredag.

Inför denna utbildningen blir man kallad till språktest och intervju hos Vuxenutbildningscentrum. Om du uppfyller förkunskapskraven blir du kontaktad via mejl och får en kallelse för intervju.

 

Ansökan

Utbildningarna utförs på uppdrag av Stockholms stad och du ansöker till utbildningen på deras hemsida*: ANSÖKAN KOMVUX

*Skriv ‘Cuben’ i sökfältet så kommer våra kurspaket upp!

Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta med personer inom akutsjukvård, psykiatri, funktionshinder eller äldreomsorg beroende på vilken inriktning du väljer.

Du utvecklar din förmåga att kommunicera, samarbeta och assistera människor i olika situationer. APL (praktik) ingår i alla vård- och omsorgsutbildningar.

Vi utgår från din bakgrund, dina erfarenheter, kunskaper och din yrkesinriktning. Utbildningen anpassar vi helt till dina behov och för att vara säkra på du studerar just det du behöver. Vi tror på att alla har en inre drivkraft, kreativitet och potential att utvecklas.

 

Validering

Du som har erfarenhet av vården kan validera hela eller delar av vissa kurser och på så vis förkorta din utbildningstid.

Studieekonomi

Utbildningen är studiestödsberättigad, förutsatt att du uppfyller kraven. Läs mer på Centrala studiestödsnämndens hemsida www.csn.se

Mer information

08- 480 019 20
info@cubenutbildning.se

Tillbaka till: vård & omsorg

Elever berättar

Jag blir lyssnad på och jag har fått mycket kunskaper för mitt framtida yrke.

Detta är den bästa tiden i mitt liv, vi är som en familj och lärarna är mycket trevliga. De förstår oss elever och vad vi har för behov. De är de finaste!

– Från början var jag rädd för att prata svenska men lärarna på Cuben utbildning lärde mig att tro på mig själv. Dom visade att jag kunde och att det fanns möjligheter, det vara bara att ta dem!

Fler elevberättelser