Distansundervisning

2020-03-23

Distansundervisning

Från och med vecka 13 kommer all undervisning inom vuxenutbildning att ske på distans. Alla deltagare och studerande får information om hur det kommer att gå till  via mejl och sms. Har du frågor kontakta

Göteborg: marie.medstrom@cubenutbildning.se

Stockholm: oleg.mouss@cubenutbildning.se

Kungsbacka: camilla.pettersson@cubenutbildning.se