Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Våra utbildare har lång erfarenhet inom verksamhetsområdet.

Fortbildning psykiatri

Löpande

Efter psykiatrireformen har många som arbetar inom kommunal vård ställts inför nya och svåra utmaningar. Det övergripande syftet med kursen är att ge verktyg för att utföra det dagliga omvårdnadsarbetet på ett bättre sätt.

Utbildningen ger kunskaper om psykiska störningar, främst hur långvariga sjukdomstillstånd påverkar människan. I kursen läggs stor vikt vid bemötande och ett professionellt förhållningssätt. Kommunikationens betydelse i vårdrelationen är en annan viktig del.

Exempel på innehåll:

 • Psykiatrisk verksamhet ur ett historiskt perspektiv
 • Psykologiska teorier
 • Förklaringsmodeller till psykisk ohälsa
 • Diagnostiseringssystem
 • Lagar, styrdokument, grundläggande juridik och nationella riktlinjer
 • Arbetsorganisation
 • Miljöpolicy
 • Dokumentationssystem
 • Kontaktmannaskap
 • Samordnad vårdplanering
 • Genomförandeplan
 • Samarbete med anhöriga, barn och närstående
 • Samarbetsformer i vårdkedjan
 • Personcentrerad och funktionsbaserad vård, omsorg och omvårdnadsarbete
 • Kommunikation
 • Yrkesetiskt förhållningssätt
 • Psykiska sjukdomstillstånd/funktionsnedsättningar/Funktionsvariabler
 • Påverkan i vardagsliv och yrkesliv
 • Samspel mellan den enskilda människan och hennes miljö
 • Hälsofrämjande miljöer
 • Samsjuklighet
 • Beroendeproblematik
 • Våld i nära relationer
 • Evidensbaserade behandling, resonemang och omvårdnadsmodeller
 • Nya rön och forskningsresultat
 • Psykofarmaka
 • Skapande verksamhet
 • Vidareutveckling och kvalitetssäkring av arbetsmetoder
 • Kvalitetskontroll
 • Kvalitetsledningssystem
 • Kvalitetssäkringsarbete

 

För mer information kontakta: Samuel Åhsberg

samuel.ahsberg@cubenutbildning.se

För mer information och offert

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi till Er.

Hitta hit Göteborg

Regnbågsgatan 7, Buss 16, 31 ,45, 58, 99 eller 121 hållplats Regnbågsgatan

Besöksadress

Regnbågsgatan 7, 417 55 Göteborg

Öppettider skolan

Måndag – onsdag 8.00-20.30
Torsdag – fredag 8.00-16.00

Öppettider reception

Mån 9.00-12.00 och 15.30-17.30
Tis   12.00-15.00 och 15.30-17.30
Ons  9.00-12.00
Tors 12.00-15.00
Fre   9.00-12.00

Telefontider 031-389 62 00

Mån, onsdag och fredag 9.00-11.00
Tis och tors 13.00-15.00

Mailadress

studieservice@cubenutbildning.se

Vid schemakrock Göteborg

schemakrock.gbg@cubenutbildning.se

Hitta hit Stockholm

Fridhemsplan – Drottningsholmsvägen 37,
Högdalen – Skebokvarnsvägen 370

Besöksadress

Fridhemsplan – Drottningsholmsvägen 37
Högdalen – Skebokvarnsvägen 370

Öppettider skolorna Fridhemsplan och Högdalen

Måndag – onsdag 8.00-20.30
Torsdag – fredag 8.00-17.00
Lördag 9.00-14.30 (Fridhemsplan)

Öppettider reception Fridhemsplan och Högdalen

Mån 7.30-16.00 och 17.00-18.00
Tis  7.30-16.00
Ons 7.30-16.00 och 17.00-18.00
Tors 7.30-13.00
Fre   7.30-16.00
Lörd 9.00-15.00 (Fridhemsplan)

Telefontider vx 08-480 019 20
Fridhemsplan 08-409 380 93
Högdalen: 08-480 019 23

Mån 13.00-15.00
Tis – fre 9.00-12.00 och 13.00-14.00

Mailadress

info@cubenutbildning.se