Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Fortbilda din personal!

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom specifika ämnesområden. Utbildningarna vänder sig till personal både inom  privat och  kommunal sektor. Du bestämmer själv hur ni vill lägga upp utbildningen. Utbildningarna utförs av erfarna yrkeslärare med hög kompetens.

 

Vuxen HLR

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i att utföra hjärt- och lungräddning. Kursen följer helt de nya riktlinjerna från HLR-rådet och leds av certifierade HLR-instruktör.

Läs mer

Barn HLR

Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i att utföra hjärt- och lungräddning barn (0-1 år och 1 år till pubertet).

Läs mer

Yrkesrelaterad vägledning

Inom äldreomsorg och hemtjänst kan svårhanterliga situationer uppstå där en extern vägledning kan vara en möjlighet till att nya handlingsmöjligheter kan utformas.

Läs mer

Beteendestörningar vid demenssjukdom BPSD

Bemötande och förhållningssätt har en stor betydelse för att skapa en trygg miljö inom äldreomsorg och hemtjänst.

Läs mer

Fortbildning psykiatri

Efter psykiatrireformen har många som arbetar inom kommunal vård ställts inför nya och svåra utmaningar.

Läs mer

Ett kognitivt förhållningssätt inom psykiatrin

Efter psykiatrireformen har många som arbetar inom såväl kommunal som sluten vård ställts inför nya och svåra utmaningar.

Läs mer

Hitta hit

Regnbågsgatan 7, Buss 16, 31 ,45, 58, 99 eller 121 hållplats Regnbågsgatan

Här erbjuder vi sfi, grundläggande- gymnasiala kurser, vård och omsorgs utbildning samt skräddarsydda insatser.

Besöksadress

Regnbågsgatan 7, 417 55 Göteborg

Öppettider skolan

Måndag – onsdag 8.00-20.30

Torsdag – fredag 8.00-16.00

Öppettider reception

Mån-fre 8.00-10.00

Mån-tis 15.30-17.30

Telefontider 031-389 62 00

Mån, onsdag och fredag 9.00-11.00

Tis och tors 14.00-16.00