Skolledning

Verksamhetschefer

Sanna Ahrens sanna.ahrens@cubenutbildning.se

031-389 62 05

Marie Medström marie.medstrom@cubenutbildning.se

031-389 62 04

Oleg Mouss Verksamhetschef Stockholm oleg.mouss@cubenutbildning.se

0704-82 21 36

Enhetschefer

Emelie Andervik Enhetschef Göteborg/Kungsbacka emelie.andervik@cubenutbildning.se

031-389 62 03

Camilla Pettersson Enhetschef Göteborg camilla.pettersson@cubenutbildning.se

031-389 62 13

Narin Omar Rektor Stockholm narin.omar@cubenutbildning.se

0733-98 23 89

Elever berättar

Jag blir lyssnad på och jag har fått mycket kunskaper för mitt framtida yrke.

Detta är den bästa tiden i mitt liv, vi är som en familj och lärarna är mycket trevliga. De förstår oss elever och vad vi har för behov. De är de finaste!

– Från början var jag rädd för att prata svenska men lärarna på Cuben utbildning lärde mig att tro på mig själv. Dom visade att jag kunde och att det fanns möjligheter, det vara bara att ta dem!

Fler elevberättelser

Hitta hit

Regnbågsgatan 7 Buss 55, 45, 16, 99, 158, 510  Hållplats Regnbågsgatan

Här erbjuder vi sfi, grundläggande kurser, vård och omsorgs utbildning samt stöd och matchning.

Besöksadress

Regnbågsgatan 7, 417 55 Göteborg