Vård- och omsorgsutbildning

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service?
Vård- och omsorgsutbildning hos oss på Cuben Utbildning ger dig kunskaper för arbete som t ex undersköterska, skötare, personlig assistent eller boendestödjare.

Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta med personer inom akutsjukvård, psykiatri, funktionshinder eller äldreomsorg beroende på vilken inriktning du väljer.

Du utvecklar din förmåga att kommunicera, samarbeta och assistera människor i olika situationer.

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig behörighet till såväl fortsatta studier som goda möjligheter att få jobb direkt efter utbildningen.

Vi utgår från din bakgrund, dina erfarenheter, kunskaper och din yrkesinriktning. Utbildningen anpassar vi helt till dina behov och för att vara säkra på du studerar just det du behöver. Vi tror på att alla har en inre drivkraft, kreativitet och potential att utvecklas.

Vi erbjuder två olika utbildningar inom Vård- och omsorgsutbildning. Vilken du ska välja beror på dina förkunskaper är i svenska.

Validering
Du som har erfarenhet av vården kan validera hela eller delar av vissa kurser och på så vis förkorta din utbildningstid.

Studieekonomi
Utbildningen är studiestödsberättigad, förutsatt att du uppfyller kraven. Läs mer på Centrala studiestödsnämndens hemsida www.csn.se

Ansökan Stockholm
Utbildningen utförs på uppdrag av Stockholms stad och du ansöker till utbildningen på deras hemsida, ANSÖKAN KOMVUX

Mer information:
Oleg Mouss
0704-82 21 36
oleg.mouss@cubenutbildning.se

Ansökan Göteborg
Utbildningen utförs på uppdrag av Göteborgs stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning och du ansöker till utbildningen på deras hemsida: https://goteborg.alvis.gotit.se/student/

Mer information:
Inger Shakarchi
0707-54 27 44
inger.shakarchi@cubenutbildning.se

Elever berättar

Jag blir lyssnad på och jag har fått mycket kunskaper för mitt framtida yrke.

Detta är den bästa tiden i mitt liv, vi är som en familj och lärarna är mycket trevliga. De förstår oss elever och vad vi har för behov. De är de finaste!

– Från början var jag rädd för att prata svenska men lärarna på Cuben utbildning lärde mig att tro på mig själv. Dom visade att jag kunde och att det fanns möjligheter, det vara bara att ta dem!

Fler elevberättelser