Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy Cuben App
Denna sekretesspolicy beskriver hur Cuben Utbildning AB skyddar integriteten hos Dig som användare av applikationen Cuben SFI.
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter är all sådan data som kan användas för att identifiera Dig som individ. Du har möjlighet att lagra data i Cuben SFI genom att:
• Ta bilder på Din enhet och spara dessa applikationen.
• Spela in ljudklipp på Din enhet och spara dessa i applikationen.
Data som uppkommer via denna applikations ovan uppräknade funktioner kan i förekommande fall definieras som personuppgifter. All data som finns tillgänglig i applikationen kommer dock endast sparas och finnas tillgänglig för Dig som användare lokalt på Din enhet. Ingen förutom Du själv, eller sådan Du låtit nyttja enheten, har därför tillgång till denna data. Genom denna åtgärd har varken Cuben Utbildning AB eller tredje part någon möjlighet att samla in eller utnyttja personlig, känslig eller annan data som uppkommit genom Ditt nyttjande av applikationen.
Ändring av sekretesspolicy
Sekretesspolicyn kan komma förändras i förekommande fall.
Frågor om sekretesspolicy
Vid frågor rörande sekretesspolicyn och hanteringen av Dina personuppgifter var god kontakta vux@cubenutbildning